Các nội dung khác

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán
2 Thông báo thay đổi nhân sự
3 Nghị quyết về việc phân công phụ trách hoạt động của HĐQT
4 Thông báo thay đổi nhân sự
5 Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT PVOIL
6 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020
7 Kết quả chào bán cổ phiếu của PVOIL tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
8 Công văn xác nhận của PVOIL tại Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương
9 Giấy xác nhận thay đổi nội dung ĐKDK Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương
10 Mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương
11 Nghị quyết thoái vốn của PVOIL tại Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương
12 Nghị quyết tái cơ cấu PVOIL giai đoạn 2016-2020
13 Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu của PVOIL tại Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương
14 Công văn điều chỉnh nội dung bản Cáo bạch chào bán cổ phiếu của PVOIL tại Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương
15 Điều lệ công ty Cổ phần vận tải dầu khí Đông Dương
16 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu của PVOIL tại Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương
17 Quy chế bán đấu giá cổ phiếu của PVOIL tại Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương
18 Báo cáo tài chính Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương 2017
19 Báo cáo tài chính 2017 Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương
20 Báo cáo tài chính 2018 Công ty CP Vận Tải Dầu khí Đông Dương

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP