Đại hội đồng cổ đông

Năm

STT Nội dung công bố thông tin Thời gian đăng Tải file
1 Danh sách ứng viên tham gia Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHCĐ bất thường năm 2021
2 Sơ yếu lý lịch ông Đoàn Văn Nhuộm
3 Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Mậu Dũng
4 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2021
5 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021
6 Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021
7 Quy chế tổ chức đại hội
8 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động
9 Tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị
10 Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
11 Mẫu đơn đề cử Hội đồng quản trị
12 Mẫu sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị
13 Mẫu phiếu biểu quyết
14 Mẫu giấy ủy quyền
15 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
16 Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
17 Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
18 Về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
19 Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2021

Danh sách các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử có thể thanh toán mua xăng dầu tại các cây xăng PVOIL và COMECO


STT

Đơn vị TT

Tên đơn vị

Ứng dụng Mobile Banking

 

1

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2

ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình

3

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

4

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

5

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

7

HDBANK

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

8

MB Bank

Ngân hàng TMCP Quân Đội

9

MSB

Ngân hàng TMCP Hàng Hải

10

NAMABANK

Ngân hàng TMCP Nam Á

11

NCB

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

12

OCB

Ngân hàng TMCP Phương Đông

13

OCEANBANK

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương

14

PVCOMBANK

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

15

SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín

16

SCB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

17

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

18

SHINHANBANK

Ngân hàng Shinhan

19

TPBANK

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

20

VIETBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín

21

VIETCAPITAL BANK

Ngân hàng TMCP Bản Việt

22

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

23

VPBANK

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng 

Ví điện tử

 

1

MOMO

Ví điện tử MoMo

2

TRUEMONEY

Ví điện tử TrueMoney

3

VINID

Ví điện tử VinID Pay

4

VIETTELPAY

Viettel Pay

Copyright © 2018 PVOIL. All right reserved. Designed by Cánh Cam.

TOP